IsiZulu

Ungene kule webhusayithi ngoba ufuna ukukhulisa usayizi wepipi lakho.

Noma ufuna ukulikhulisa kancane nje, noma unkosikazi wakho noma intombi yakho ifina ukukushiya ngoba ipipi lakho lincane kakhulu?

Noma intombi yakhi iyakuhleka noma iyakugcona ngenxa yosayizi wepipi lakho? Unamahloni okuchama noma okukhumula phambi kwamanye amadoda? Uma unenkinga ngosayizi wepipi lakho, ifike engosini ehamba phambili esiza ngomuthi Wesintu wesihlahla se-Mpfunguri nezimpande zaso.

Ungene kule webhusayithi ngoba ufuna ukukhulisa usayizi wepipi lakho.

Noma ufuna ukulikhulisa kancane nje, noma unkosikazi wakho noma intombi yakho ifina ukukushiya ngoba ipipi lakho lincane kakhulu?

Noma intombi yakhi iyakuhleka noma iyakugcona ngenxa yosayizi wepipi lakho? Unamahloni okuchama noma okukhumula phambi kwamanye amadoda? Uma unenkinga ngosayizi wepipi lakho, ifike engosini ehamba phambili esiza ngomuthi Wesintu wesihlahla se-Mpfunguri nezimpande zaso.

Ngo-2010 ngesikhathi ngisebenza e-Mozambique ngangigeza nabantu engisebenza nabo emayini. Ngamangazwa usayizi wemithondo yabo. Sasihleka ngase sengithi ngifuna ipipi elifana nelabo. Bangichazela ngesimanga esenziwa isihlahla se-Mpfunguri.

Omunye umngane wami wase-Mozambique wangisa kudokotela wesintu wase enginika amagxolo empamde ukuba ngiwaphuze. Indlela amagxolo namagxolo empande asetshenziswa ngayo kuyahluka kuye ngesizwe. Ama-Tsonga awasebenzisa ngendlela ehlukile kunama-Xangani, awasebenzisa ngendlela ehlukile kunamaPedi noma amaVenda. Aye angisiza. Beyingama intshi angu-7 uma ivukile. Ngemva kwezinyanga ezintathu yase ingama intshu angu-10. Ngaziqhenya. Ngaphawula ukuthi ngingasiza amadoda amaningi ahlupheka usuku nosuku ngokuba nepipi elincane. Ngase ngithenga amagxolo empande amaningi nezinto zokufaka amaphilisi, ngawafaka kuzo ngasiza amadoda amaningi. Siphumelele ngo-95%. Kusukela ngo-2010. Futhi imiphumela ihlali njalo kusukela ngaleso sikhathi.

Ngo-2003 kwaphuma isihloko mayelana nokukhulisa ipipi ngomuthi wesihlahla se-Mpfunguri kuyiphephandaba le Daily Sun. “Ngempela uyasebenza, kusho u-Merriam Mdaka, owatsela i-Daily Sun ngendlela lo muthi osize ngayo abantu abaningi ukuba bakhulile amapipi abo, kuhlanganise nomfowabo. “Intombi kamfowethu yayihlezi ikhala ngepipi lakhe elincane. Uyindoda enhle, uhlale egqoke izingubo ezibizayo, kodwa inkinga yakhe enkulu kwakuyipipi lakhe elincane futhi abasefazane babehlala bemshiya.

“Ngomva kokubuza abantu abadala bamkhomba emthini wesihlahla seMpfunguri. Umfowethu wenza konke ayetshelwe kona kwaze kwaba yilapho ipipi lakhe likhula liba usayizi awufunayo.

Namhlanje umfowethu uyindoda ejabule futhi izintombi zakhe azisabalisi.

ngoba manje useyindoda yangempela,” kusho uMdaka.

Izihlala zemPfunguri zitholakala ezingxenyeni zaseLimpopo naseMpumalanga. Kusetshenziswa magxolo nempande yesihlahla enqubweni yokukhulisa ipipi.

Izindaba zezimanga zalezi sihlahla nezabantu abaye basisebenzisa zigcwele ilokishi. “Ngikholelwa ukuthi amagxolo ayasebenza futhi asetshenziswa kakhulu amaVenda, amaPedi namaTsonga ukukhulisa ipipi.

Ezweni lethu abasifazane abaningi bayadivosa ngenxa yokuthi abalingani babo bayehluleka ukubanelisa embhedeni. Amadoda anamapipi amancane kumelwe azame amagxolo e-Mpfunguri futhi izinkinga zabo ziyoxazululeka unomphela,” kusho uMdaka.

Ngihlanganise namagxolo empande yo-Bungalala kumagxolo empande yeMfunguri, njengoba makhasimende amaningi ekhala ngokungaviki kwepipi.

Kuyacaca ukuthi lokhu kuhambisana nokungazethembi ngenxa yosayizi. Isihlahla se-Eriosema Kraussianum siyatholakala eNingizimu Afrika futhi singumuthi wemvelo.

Ukuthola ukwaziswa okwengeziwe ngomuthi wokukhulisa Ipipi Wamagxolo eMpfunguri, thumela i-whatsapp ku Peter

SICELA UTHUMELE UMYALEZO NOMA I-WHATSAPP KUQALA UKUZE UTHOLE UKWAZISWA.

South Africa: Peter 0714166179

To read this page in other languages clicks on the following links:

EnglishSesotho

IWA IZIKHATHI EZIYISIKHOMBISA, BESE UVUKA KWESESISHAGALOMBILI.

XHUMANA NATHI

Uma uhlushwa usayizi womthondo wakho, xhumana nathi ngezansi. Singakusiza.

IHHOVISI LETHU

P.O. Box 1723
4420
Kwazulu-Natal

ENINGIZIMU

AFRIKA

admin@mashangaan.com
Whatsapp Peter: +27662982573

Xhumana Nathi

Scroll to top